Các yêu cầu cần thiết khi chuyển phát nhanh

Chuyen phat nhanh là dịch vụ giúp cho việc trao đổi và lưu thông hàng hóa trở nên dễ đang và thuận thiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên khi tham gia vào quá trình chuyển phát nhanh chúng ta phải tuân theo những quy định cụ thể của nhà nước để tránh khỏi những vướng mắc về pháp lí

Các yêu cầu đối với hàng hóa được vận chuyển thông qua chuyển phát nhanh

Hàng hóa được vận chuyển thông qua chuyển phát nhanh phải được gói bọc cẩn thận, chắc chắn, có khối lượng và kích cỡ phù hợp với yêu cầu

chuyen-phat-nhanh

Các loại hàng hóa như vật phẩm bằng thủy tinh, các chất lỏng dễ chảy nước, chất sinh vật dễ hỏng, bột khô, bột màu và các chất kí sinh trùng phải được gói bọc theo cách thức quy định riêng với từng loại hàng hóa cụ thể

Các loại hàng hóa bị cấm chuyển phát nhanh

Thuốc phiện và các chất ma túy khác, trừ trường hợp đặc biệt dùng vào mục đích y học thì được gửi theo công vụ khai giá

Động vật sống, trừ ong, tầm, đỉa sống và các ký sinh trùng trao đổi giữa các cơ quan khoa học

Chất nổ, chất dễ cháy và các chất nguy hiểm khác, trừ các chất sinh vật dễ hỏng, các chất phóng xạ trao đổi giữa các cơ quan khoa học, nhưng phải được chuyển theo con đường nhanh chóng nhất, thường là theo đường hàng không

cam-chuyen-phat-nhanh

Tiền, vàng, bạc các thứ đá qúy, các vật phẩm làm bằng vàng, bạc, đá quý, trừ tiền Việt Nam chỉ được gửi trong nước theo công vụ khai giá

Các loại hàng hóa liên quan đến mục đích phản động, các loại giấy tờ có liên quan đến mục đích chính trị, có nội dung kích động chống phá nhà nước, vi phạm an ninh trật tự nhà nước cũng bị nghiêm cấm chuyển phát nhanh

Trên đây là các loại hàng hóa được phép và những yêu cầu đối với hàng hóa khi chuyển phát nhanh quốc tế , các bạn có thể tham khảo để lựa chọn hàng hóa gửi đi tiết kiệm, an toàn và nhanh nhất

Chúc các bạn thành công.

Tagged , . Bookmark the permalink.