Cách khai vận đơn chuyển phát nhanh D&T Express

Vận đơn cho chuyển phát nhanh D&T Express biết chuyến hàng của bạn đi đâu, dịch vụ bạn cần và phương thức bạn định thanh toán.

Vận đơn cho bạn biết các điều khoản và điều kiện mà theo đó D&T Express cung cấp dịch vụ. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện bởi lẽ chúng giới hạn và trong một số trường hợp miễn trừ trách nhiệm của D&T Express.

Vận đơn cung cấp cho bạn chứng cứ gửi hàng, với một mã số duy nhất bạn có thể sử dụng trên trang web của chúng tôi để dò tìm chuyến hàng gửi của bạn.

Vận đơn chuyển phát nhanh quốc tế cho hải quan biết trong lô hàng của bạn có những gì, do vậy hàng sẽ được thông quan nhanh chóng và tăng tốc đến điểm đến cuối cùng mà không bị trì hoãn.

Dưới đây là cách khai vận đơn chuyển phát nhanh D&T Express

Cách khai vận đơn chuyển phát nhanh D&T Express

Vận đơn chuyển phát nhanh D&T Express

1.Điền đầy đủ thông tin tên người gửi ,tên công ty,địa chỉ, số điện thoại của người gửi hàng.

2.Điền thông tin của người nhận hàng bao gồm :Tên công ty,tổ chức…,địa chỉ của người nhận, tên người nhận,nước đến,mã bưu chính của thành phố,cuối cùng là điện thoại của người nhận.

*Lưu ý: D&T Express không thể chuyển phát hàng đến số hộp thư bưu chính.

3.Thông tin lô hàng: Nhập số lượng kiện hàng trong chuyến hàng của bạn, tổng trọng lượng làm tròn đến 0,5kg gần nhất, và kích cỡ từng kiện hàng theo cm.

4.Điền thông tin chính xác tên mặt hàng gửi đi, nội dung và số lượng của mỗi kiện hàng.

5.Để cho việc xuất khẩu nhanh chóng và đảm bảo các vật phẩm có thể khai báo, D&T Express cần thông tin chính xác về đặc điểm xuất khẩu bao gồm giá trị thực tế của hàng hoá.

6.Danh mục này yêu cầu xem lô hàng của bạn có phải là hàng hóa nằm trong mục hàng hóa nguy hiểm hay không.

7.Chữ ký Người gửi: Vận đơn phải được ký và ghi ngày tháng bởi người gửi. 8.Nếu là chứng từ, hồ sơ thì chon Document. Tất cả mọi thứ còn lại được quy là hàng hóa chọn Non-Document.

Comments are closed.