Trọng lượng thể tích trong chuyển phát nhanh

Trọng lượng thể tích trong chuyển phát nhanh

Ví dụ về trọng lượng thể tích trong chuyển phát nhanh

Nếu bưu kiện của bạn có kích thước lớn và trọng lượng nhẹ, giá cước của lô hàng có thể được tính bằng trọng lượng thể tích của lô hàng chứ không phải là trọng lượng thực tế của nó.

Giá vận chuyển sẽ được xác định giữa trọng lượng thực tế và trọng lượng khối lượng. Nói chung, giá vận chuyển sẽ được tính theo một nặng hơn. Có 2 cách để xác định cân nặng trong chuyển phát nhanh:

1. Cân nặng thực tế
2.Cân nặng thể tích qui cân
Trong 2 cách này cách nào lớn hơn thì sẽ được áp dụng để tính tiền

Mỗi lô hàng sẽ được tính theo trọng lượng thể tích của nó, ngay khi trọng lượng chiều cao hơn trọng lượng thực tế. Trọng lượng thể tích được tính theo công thức.

Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)
—————————————————— = Cân nặng thể tích của lô hàng
5,000

 

Comments are closed.