Gửi chuyển phát nhanh hàng hóa nguy hiểm

Gửi chuyển phát nhanh hàng hóa nguy hiểm

D&T Express là nhà vận chuyển chuyên chở có uy tín trong việc chuyển phát nhanh hàng hóa nguy hiểm, và với tư cách một công ty hàng đầu về giao nhận vận chuyển, D&T Express tuân thủ các quy định sau:
Quy định IATA đối với vận tải hàng không, áp dụng cho tất cả các quốc gia tham gia quy định ICAO và bất kỳ hãng hàng không nào theo quy định IATA
Quy định ADR đối với vận tải đường bộ, áp dụng cho tất cả các quốc gia chấp nhận quy ước ADR vào luật pháp và bổ sung trong Châu Âu, các chỉ thị của EU về việc vận chuyển Hàng hoá Nguy hiểm (Cố vấn An toàn về Hàng hoá Nguy hiểm)
Người gửi chịu trách nhiệm xác nhận nếu chuyến hàng nguy hiểm của họ được chuyên chở tới điểm đến bằng đường không hoặc đường bộ và chuẩn bị chuyến hàng một cách thích hợp.

Gửi chuyển phát nhanh hàng hóa nguy hiểm là một nguy cơ nếu hàng hoá không được đóng gói hay xử lý đúng cách. Nếu hàng hoá bị che giấu, kê khai không chính xác, bị bỏ qua không kê khai, đóng gói hoặc dán nhãn không chính xác sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và an toàn.

Bạn có biết rằng gia vị thực phẩm, nước hoa, hoá chất và thiết bị điện tử có thể bị xếp vào loại Hàng hoá Nguy hiểm? Nếu bạn định chuyển phát nhanh quốc tế những hàng hoá trên, cho dù với mục đích thương mại hay cá nhân; vui lòng kiểm tra trước với một Chuyên gia Hàng hoá Nguy hiểm của D&T Express. Nếu không chắc, vui lòng tham khảo Bảng Dữ liệu An toàn Vật liệu từ nhà sản xuất để xác định liệu sản phẩm có được vận chuyển như một lô hàng thông thường. Trong trường hợp này D&T Express yêu cầu người gửi kê khai chuyến hàng là “Không hạn chế” hoặc “không hạn chế theo điều khoản đặc biệt A…” trên vận đơn và/hoặc hoá đơn.

Trách nhiệm của người gửi chuyển phát nhanh hàng hóa nguy hiểm

Người gửi chịu trách nhiệm kê khai, đóng gói và dán nhãn Hàng hoá Nguy hiểm. D&T Express sẽ chấp nhận Hàng hoá Nguy hiểm nhưng với một số hạn chế nhất định đối với các sản phẩm và dịch vụ khác nhau được cung cấp và chỉ dưới những điều kiện nhất định.

Ngăn ngừa nguy cơ gây thiệt hại cho người khác và tránh bị phạt bởi nhà chức trách bằng cách đảm bảo chuyến hàng của bạn không chứa bất kỳ một nguyên vật liệu độc hại nào. Một số vật phẩm có thể bị coi là nguy hiểm ngay cả khi không nguy hiểm (ví dụ hoá chất), thế nên bạn có thể ngăn ngừa việc chuyến hàng bị trì hoãn hoặc đình chỉ, bằng cách thêm dòng chữ “Không hạn chế” vào bộ chứng từ, khi được áp dụng.

Liên hệ gửi Hàng hoá Nguy hiểm của D&T Express tại Đây

Comments are closed.