Thuế và Lệ phí trong chuyển phát nhanh quốc tế là gì ?

Thuế và Lệ phí trong chuyển phát nhanh quốc tế là gì ?

Tìm hiểu sự khác biệt cơ bản giữa thuế và lệ phí khi chuyển phát nhanh quốc tế trên toàn thế giới và bạn hiểu rằng bạn luôn luôn có nghĩa vụ nộp thuế và các khoản phí nếu có ngay lập tức.

Tính toán lệ phí

Tính thuế phụ thuộc vào giá trị tính thuế của một lô hàng phải chịu thuế.
Với mục đích tính toán này, hàng hóa chịu thuế được cấp một mã số phân loại được gọi là mã HS của sản phẩm .
Mã HS này đã được chỉ định của Tổ chức Hải quan thế giới và tiếp tục phát triển .

Thuế nhập khẩu

Các loại thuế được áp dụng đối với tất cả các loại hàng hóa khi vận chuyển từ nước này qua nước khác ( mặc dù một số khu thương mại tự do tồn tại trên thế giới) .

Thuế thường được gắn liền với chủ nghĩa bảo hộ , các chính sách kinh tế thương mại giữa các quốc gia .

Thuế thường được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu , mặc dù vào những thời điểm cũng có thể được áp dụng đối với hàng hoá xuất khẩu .

Ai chịu trách nhiệm thanh toán?

Việc thanh toán thuế và lệ phí trong chuyển phát nhanh thường là trách nhiệm của người nhận, mặc dù các hãng chuyển phát nhanh quốc tế không cung cấp cơ hội cho người gửi để đáp ứng các chi phí tại nước đến .

Người gửi nhận được một hóa đơn sau khi giao hàng cho các lô hàng , thuế và lệ phí sẽ được các hãng chuyển phát nhanh trả hộ trước để kịp thông quan hang hóa và sẽ thu lại khi mang hàng đến phát cho người nhận,và sẽ cộng với một khoản phí quản lý nhỏ nếu có .

Đây là một dịch vụ hữu ích cung cấp cho Người nhận lô hàng
Dịch vụ này cho phép phát nhanh các lô hàng nhập khẩu không áp dụng cho các lô hàng là tài liệu (Document)

Bạn gặp rắc rối về Thuế và Lệ phí trong khi chuẩn bị một gửi hay nhận 1 lô hàng ? Các nhân viên Dịch vụ Khách hàng của D&T Express sẵn sàng giúp đỡ bạn!
Liên hệ thông qua website

Comments are closed.