Chuyển phát nhanh đi Korea-Hàn Quốc

Chuyển phát nhanh đi Korea-Hàn Quốc

Chuyển phát nhanh đi Korea-Hàn Quốc

Ngành công nghiệp chuyển phát nhanh của Korea-Hàn Quốc đã được hưởng lợi từ sự gia tăng rất lớn trong mua sắm trực tuyến ở Hàn Quốc trong những năm gần đây.Dữ liệu Viện Phát triển Hàn Quốc Thông tin Hội cho thấy tổng số mua sắm trực tuyến ở Hàn Quốc đạt 3720000000000 ₩ vào năm 2012, tăng hơn gấp đôi 1,53 nghìn tỷ USD vào năm 2008 .

Báo cáo công nghiệp Euromonitor này cung cấp dữ liệu độc đáo và phân tích các bài viết và các dịch vụ chuyển phát nhanh tại Hàn Quốc : ISIC 641 . Với báo cáo công nghiệp này, bạn sẽ có thể khám phá chi tiết toàn bộ ngành công nghiệp từ các nguồn của mình cung cấp cho người mua dịch vụ chuyển phát nhanh .

Trong khi các hoạt động sau quốc gia đã tăng nhẹ, chuyển phát nhanh quốc tế , dịch vụ nhanh tăng lên rất nhiều nổi tiếng của họ trong người tiêu dùng . Trong năm 2009, trung bình của Hàn Quốc sử dụng một dịch vụ nhanh 21 lần và tổng khối lượng vượt quá 1 tỷ USD, trong đó đã được nhiều hơn gần gấp ba lần so với năm 2002 . Các ngành công nghiệp có hai lĩnh vực : hoạt động bưu chính quốc tế, và các dịch vụ chuyển phát nhanh , chuyển phát nhanh quốc tế tạo ra 90 % doanh thu ngành công nghiệp trong năm 2011, trong khi các dịch vụ chuyển phát nhanh chiếm 10% còn lại của doanh thu.

Thời gian vận chuyển:
+ Đối với chứng từ  đi Korea-Hàn Quốc thời gian khoảng 1-2 ngày.
+ Đối với hàng hóa đi Korea-Hàn Quốc thời gian khoảng từ 2-3 ngày.

Dịch vụ chuyển phát nhanh đi Korea-Hàn Quốc

Cần tư vấn về dịch vụ DHL Việt Nam, FedEx Việt Nam , TNT Việt Nam xin liên hệ số điện thoại 04 37732 444 hoặc nhân viên kinh doanh của chúng tôi 0913 01 51 41 Mr Dũng

Tagged , . Bookmark the permalink.